×

Titel

Text

DAMES   25 Euro LenteVoordeel!   HEREN

Gratis verzending binnen NL vanaf €75

Betalen met iDEAL en PayPal

Levering 1 á 3 werkdagen

14 dagen bedenktijd, snel geld terug

Gratis retour in onze winkel in Baarn

Ontvang onze nieuwsbrief en volg ons!

Privacy

Privacyverklaring HOF schoenen

HOF schoenen heeft privacy en vertrouwen hoog in het vaandel staan. Om u daarover beter te kunnen informeren hebben we deze privacyverklaring opgesteld. Heeft u vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens, neem dan contact met ons op.


1. Over ons

We waarderen zeer dat u onze website bezoekt! Heeft u vragen over deze privacyverklaring of wilt u een verzoek indienen met betrekking tot uw rechten, dan kun u ons via onderstaande gegevens bereiken.

HOF schoenen
KvK: 32149015
E-mailadres: info@hofschoenen.nl
Telefoonnummer: 035-5413387


2. Persoonsgegevens

Deze persoonsgegevens verwerken we
a. Naam
b. E-mailadres
c. Adres, postcode, woonplaats

Hoe komen we aan uw persoonsgegevens?

We hebben bovenstaande persoonsgegevens van uzelf verkregen of in openbare registers, zoals het handelsregister van de KvK of andere open bronnen verkregen.


3. Doeleinden

Om deze redenen verwerken we uw persoonsgegevens
We verwerken uw persoonsgegevens alleen wanneer we dat van de wet mogen en voor de doeleinden die we hieronder hebben beschreven

Webshop

Koopt u iets in onze webshop, dan slaan we uw gegevens op om de betaling mogelijk te maken en om de producten naar u te kunnen versturen. Vanwege onze administratieplicht bewaren we deze gegevens 8 jaar. Bovendien bewaren we de gegevens van de bestelling ook om vragen over de bestelling of de conformiteit van producten te kunnen beantwoorden en te kunnen controleren of u de kopende partij bent geweest. Dit maakt het voor u bovendien makkelijker om opnieuw een bestelling bij ons te plaatsen. Bij betaling zullen we bovendien te zien krijgen van welke rekening dit komt en wie de rekeninghouder is. We bewaren facturen en betaalgegevens 8 jaar.

Nieuwsbrief

We versturen u graag een nieuwsbrief, omdat u klant bij ons bent of omdat u daar uzelf voor heeft ingeschreven. We verwerken daarom uw naam en e-mailadres om u informatie en nieuws te kunnen sturen. We bieden onder elke nieuwbrief de mogelijkheid aan om uit te schrijven. We bewaren uw gegevens voor dit doeleinde, totdat u zich heeft uitgeschreven.

Contact

Verder verwerken we natuurlijk uw naam en e-mailadres ook om contact met u te kunnen hebben, bijvoorbeeld over uw bestelling of wanneer u vragen heeft. Uw naam en e-mailadres bewaren we 8 jaar, zodat we u nog van voldoende service kunnen voorzien.

Gerechtvaardigd belang

We hebben een gerechtvaardigd belang om uw persoonsgegevens te verwerken voor een aantal van bovengenoemde doeleinden. We hebben daarbij een afweging gemaakt tussen uw privacybelang en onze belangen. Zo kijken wij naar de aankopen die u bij ons geplaatst heeft, om u in de toekomst betere aanbiedingen en advertenties te doen toekomen.

Klantprofiel

De door u verstrekte gegevens (online en offline) worden zoveel mogelijk onder één profiel opgeslagen, om u zo persoonlijk en relevant mogelijke content te kunnen laten zien, die aansluiten bij uw interesses. Wij gebruiken dit voor de volgende doeleinden:
- Persoonlijke content op onze website
- Persoonlijker, relevanter en doelgericht adverteren.
- Het betrekken of uitsluiten van doelgroepen voor advertenties via sociale media.

Winkelen op afspraak

Meldt u zich aan voor winkelen op afspraak, dan worden de door u opgegeven voorkeuren en gegevens enkel voor dit doeleinde gebruikt.


4. Doorgifte

Ontvangers van persoonsgegevens
We delen uw gegevens met de volgende derden, waaronder onze verwerkers:
• Klantenservicesysteem
• Nieuwsbriefdienst
• Externe dataopslag
• Betaaldiensten
• Data Management Platform en hieruit volgende content
• Bezorgdiensten

Doorgifte derde landen

Wij proberen persoonsgegevens zo veel mogelijk binnen de EER te verwerken, maar soms ontkomen we er niet aan ook diensten van buiten de EER in te zetten. Deze bedrijven zijn gevestigd in een door de Europese Commissie aangewezen adequaat land.
Als ze niet in een adequaat land zijn gevestigd, zijn er passende waarborgen getroffen of bindende bedrijfsvoorschriften vastgesteld. Meestal hebben we gebruik gemaakt van de EU model clauses. Hiervan kunt u een kopie opvragen door ons een e-mail te sturen.


5. Uw rechten

We informeren u graag over de rechten die u heeft en de invloed die u kunt uitoefenen op de verwerking van uw persoonsgegevens. Wilt u een van deze rechten uitoefenen, neem dan contact op per e-mail via info@hofschoenen.nl

Inzage, rectificatie en wissing

U heeft het recht om te weten welke persoonsgegevens we van u verwerken en u mag vervolgens verzoeken deze te laten rectificeren of te wissen.

Beperking van de verwerking

U heeft het recht ons te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, bijvoorbeeld, wanneer de gegevens niet meer juist zijn, de verwerking onrechtmatig is, we uw persoonsgegevens niet meer nodig hebben of in afwachting van een beslissing op het bezwaar dat u gemaakt heeft tegen de verwerking.

Recht op bezwaar

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Maakt u bezwaar tegen het gebruik van persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing, dan zullen we uw persoonsgegevens daar niet meer voor inzetten.

Gegevensoverdraagbaarheid

U heeft het recht uw persoonsgegevens van ons in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm te ontvangen, zodat u deze aan een andere partij kunt overdragen, wanneer u ons toestemming had gegeven om uw gegevens te verwerken en wanneer de verwerking geautomatiseerd is gedaan.

Toestemming intrekken

Hebben we uw gegevens voor een bepaald doel verkregen op basis van uw toestemming, dan mag u deze toestemming te allen tijde intrekken. Het intrekken van de toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking.

Klachten

Heeft u klachten over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan? U heeft het recht uw klachten in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.


6. Beveiliging persoonsgegevens

Wij hebben passende organisatorische en technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken.


7. Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.


Contactgegevens

HOF schoenen
Laanstraat 95-97
3743BD Baarn
Nederland
T (035) 5413387
E info@hofschoenen.nl

Contactpersoon voor privacyzaken: 
J Hof